De F&L schoolversie of Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.
Taal in blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs.

De F&L methode is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en omgekeerd. De F&L methode is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.

Bij het lezen staat de klinker centraal. Voor het ontsleutelen van meerlettergrepige woorden is het belangrijk dat de klinker wordt waargenomen als ankerpunt van de lettergreep en dat de (visuele) segmentatie van lettergrepen tussen de klinkers correct wordt uitgevoerd. Het waarnemen van het aantal klinkers in woorden geeft ook informatie over de woordlengte. Hierdoor kan de leerling beter voorspellen hoe een woord gelezen moet worden.

De klankregels van de spelling zijn gebaseerd op klinker- en medeklinker combinaties en klankgroepen (een klankgroep is wat je hoort en een lettergreep is wat je leest). Leerlingen leren om spelling van woorden de (re)construeren vanuit de klankstructuur van taal. De nadruk ligt op het begrijpen van het spellingsysteem en het leren spellen van woordstructuren in plaats van op het leren spellen van specifieke woorden of woordpakketten.

www.taalinblokjes.nl