Leerondersteuning: op het gebied van (begrijpend) lezen, rekenen, spelling, werkwoordspelling, leer/werkhouding.

Voor scholen en andere instanties hanteer ik een uurtarief* van €49,50
Voor particulieren reken ik een uurtarief* van €37,50

* Uurtarief is gebaseerd op 45 minuten begeleiding en 15 minuten voorbereiding/verslaglegging/gesprekken

Onderzoek sessie : € 150,-

Voor rekenen bestaat dit uit:

Een onderzoek sessie bestaat uit ongeveer 60 minuten onderzoek met kind, verslaglegging en bespreking met ouders: o.a. vaststellen hoeveelheid begrip, inzicht in de getal structuur en automatiseringstechniek, rekenvaardigheden bekijken, instaptoets om reken automatiseringsniveau te bepalen, ruimtelijk (in)zicht screenen, bespreken uitkomsten, bespreken doelen, opstellen handelingsplan

Begeleidings-sessie jamara (30 minuten): € 25,-
Jamara materiaal (éénmalig): € 10,-

Voor spelling bestaat dit uit:

Een onderzoek sessie bestaat uit ongeveer 60 minuten onderzoek met kind, verslaglegging en bespreking met ouders: o.a. vaststellen van het spellingniveau van uw kind en de hiaten op dit gebied worden gedetailleerd in kaart gebracht. Bespreken van de uitkomsten, bespreken doelen en het opstellen van een handelingsplan.

Voor begrijpend lezen bestaat dit uit:

Een onderzoek sessie bestaat uit ongeveer 60 minuten onderzoek met kind, verslaglegging en bespreking met ouders: o.a. vaststellen van het begrijpend lees niveau van uw kind en de hiaten op dit gebied worden gedetailleerd in kaart gebracht. Bespreken van de uitkomsten, bespreken doelen en het opstellen van een handelingsplan.

Naast leerondersteuning bied ik de volgende trainingen aan:

LEREN LEREN Methode 9-12 jaar : € 249,-

8 bijeenkomsten van 75 minuten (max. vier kinderen)
Incl. werkmateriaal
Incl. informatieavond voor ouders

LEREN LEREN Methode 12+ : € 165,-

Eén zaterdag van 9:00-15:00 uur (max. zes kinderen)
Incl. werkmateriaal en lunch
Incl. informatiebijeenkomst voor ouders van 15:00-15:30 uur

Huiswerkbegeleiding volgens de “LEREN LEREN” methode : € 165,-

Individueel tarief met eigen huiswerk
Volgens de LEREN LEREN Methode
De prijs is voor 3 x 60 minuten